Asiakaskokemus kilpailueduksi 2020


Asiakaskokemuksen merkitys yritysten kilpailuetutekijänä kasvaa jatkuvasti (CXPA Finland 2019). Se kuinka tärkeäksi asiakaskokemuksen kehittäminen yrityksissä koetaan sekä kuinka paljon ja miten siihen panostetaan, vaihtelee yrityskohtaisesti.

Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää suomalaisten yritysten markkinointi-, myynti-, asiakaspalvelu- ja liiketoimintajohdon mielipiteitä ja asennoitumista mm. siihen:

- Kuinka tärkeäksi asiakaskokemuksen kehittäminen koetaan ja miten siihen panostetaan?
- Mitkä asiakaskokemuksen kehittämisen kautta saatavat hyödyt koetaan tärkeimmiksi?
- Mitkä eri tekijät koetaan tärkeiksi asiakaskokemuksen kehittämisessä?
- Miten asiakaskokemusta mitataan yrityksissä?
- Mitä järjestelmiä käytetään asiakaskokemuksen kehittämisen tukena?


Saat oppaan sähköpostiisi täyttämällä oheisen lomakkeen!

Saat oppaan sähköpostiisi täyttämällä oheisen lomakkeen

¹ ²) Katso tarkemmin Elisan tietosuojaperiaatteet. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen

Ilmoittautuessasi webinaariimme, tapahtumaamme tai lataamalla jonkin oppaistamme tallennamme sinusta tarvittavat yhteystiedot ja yhdistämme ne asiakastietojärjestelmäämme. Näin saamme tiedon tekemistäsi toimista esimerkiksi asiakaspalvelumme tietoon. Yhdistämistä tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa esimerkiksi tapahtuman ajankohta muuttuu ja haluamme ottaa sinuun yhteyttä.